دانلود آهنگ سریال خانه اژدها

آهنگ سریال خانه اژدها

برای دانلود آهنگ سریال خانه اژدها با کیفیت بالا به ادامه مطلب آپ ترک مراجعه کنید

Download House of the Dragon Songs

دانلود آهنگ سریال خانه اژدها

آهنگ های سریال House of the Dragon


آهنگ The Crown of Jaeharys


آهنگ Dragons Do Not Fear Blood


آهنگ Bloodlines Will Burn


آهنگ The Promise


آهنگ Death and Rebirth


آهنگ True Meaning of Loyalty


آهنگ Trouble in the Stepstones


آهنگ Surrender


آهنگ King of the Narrow Sea


آهنگ Lanterns at Nightfall


آهنگ Whatever May Come


آهنگ House Velaryon


آهنگ The Green Dress


آهنگ First Dance


آهنگ Celebration Dance


آهنگ Targaryen Dance


آهنگ We Light the Way


آهنگ Destiny


آهنگ Pass Judgement


آهنگ Funeral by the Sea


آهنگ Daemon and Rhaenyra


آهنگ Aemond Rides Vhagar


آهنگ The Hard Truth


آهنگ Sealed in Fire and Blood


آهنگ Protector of the Realm


آهنگ The Silent Sisters


آهنگ The Language of Girls


آهنگ A Warning


آهنگ Lament


آهنگ Main Title


آهنگ The Heirs of the Dragon


آهنگ Reign of the Targaryens


آهنگ Rhaenyra’s Welcome


آهنگ A Pack of Hounds


آهنگ The Tournament


آهنگ An Impossible Choice


آهنگ The Rogue Prince


آهنگ The Prince That Was Promised


آهنگ Compromise and Consequences


آهنگ The Power of Prophecy


آهنگ Fate of the Kingdoms


آهنگ Interests of the Realm


آهنگ Coronation


آهنگ Dragons Will Rule the Kingdom


آهنگ سریال خانه اژدها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

دانلود آهنگ جدید